Probleemoplossend denken? Creativiteit? Actief burgerschap? Driemaal check!

Een slimme vuilniszak die je beloont met gratis wifi of een ecologische zitzak met sigarettenpeuken.
Het zijn maar enkele voorstellen van jongeren (o.a. uit De Studio) die uitgewerkt werden in het raam van Create Your Future.
De StubHub is geboren…

Het Nieuwsblad 11/5/2019