Project

project.jpg
 
 

Projecten vertrekken van jouw leefwereld, je interesses en die van je medeleerlingen. Soms werk je zelfstandig aan een project, vaak doe je dit samen met anderen. Een project kan enkele dagen of weken duren en wordt afgerond met een eindproduct: een presentatie, een tekst, maar ook een collage, een voorstelling, een toneelstuk of zelfs een uitstap.

Om tot een goed project te komen, moet je van alles kunnen: de juiste vragen stellen, efficiënt gebruik maken van bronnen en digitale media, kritisch denken, reflecteren, samenwerken, op een heldere manier communiceren …  Je leert hoe je een realistisch plan kan opstellen en uitvoeren. Al doende oefen je deze vaardigheden en bouw je kennis op over uiteenlopende onderwerpen. We stappen dus grotendeels af van de traditionele ‘vakken’. De werkelijkheid deel je toch ook niet op in vakken?

In de tweede graad komt de eigenheid van vakken sterker aan bod en worden de inhouden verder uitgediept, al slaan we ook daar - waar mogelijk - de brug tussen de verschillende vakken.