De mosterd

 

WAAR HEBBEN WE ZE GEHAALD?

De Studio is niet enkel de optelsom van onze dromen over een ideale school. De Studio is wel het resultaat van drie jaar voorbereiding,  van het doornemen van wetenschappelijk onderzoek over onderwijs en het bezoeken van bestaande voorbeelden in binnen- en buitenland.

De mosterd haalden we onder andere hier:

  • De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030“, een onderzoek van het Departement onderwijs en vorming, de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Onderwijsraad naar de toekomst van het Vlaamse onderwijs;

  • “Onderwijs voor de 21ste eeuw” een boek van prof. Kris Van den Branden, en de interessante gesprekken die volgden (en nog steeds volgen);

  • voor motivatie baseren we ons op de zelf-determinatie theorie van Deci en Ryan; meer specifiek: “Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de zelf-determinatie theorie“, een boek door prof. Maarten Vansteenkiste en prof. Bart Soenens;

  • “Toekomst van het onderwijs in Vlaanderen”, een essay van prof. Joseph Kessels, en de inspirerende gesprekken met prof. Kessels zelf;

  • voor het luik “kritisch denken” gingen we te rade bij prof. Johan Braeckman.