studieaanbod.png
 
 

Eerste graad A-stroom

In onze brede eerste graad (1ste en 2de jaar secundair) proeven we van alle interessegebieden. Alle leerlingen blijven dus samen in dezelfde groep en werken op hun eigen tempo. Wil je je eigen interesses nog verder uitdiepen? Dat kan uitgebreid in de verschillende projecten.

Tweede graad ASO en TSO

Vanaf het derde jaar secundair maak je een studiekeuze:

  • studiedomein natuurwetenschappen: dit is een wiskundig-natuurwetenschappelijke richting met nadruk op fysica, biologie, chemie, die je voorbereidt op een opleiding zoals laborant, ingenieur of arts.

  • studiedomein humane wetenschappen: de nadruk ligt op mens- en geesteswetenschappen zoals gedragswetenschappen, geschiedenis, cultuurwetenschappen, opvoedkunde …

Leerlingen kiezen voor verschillende vakken hun eigen differentiatietraject. Dit wil zeggen dat leerlingen van ASO en TSO zoveel mogelijk samen in de klas zitten en dat leerlingen die voor het TSO kiezen voor bepaalde vakken een verdiepingstraject kunnen volgen. Dit laat hen toe om eventueel in de 3de graad naar het ASO over te schakelen.

Voor beide studiedomeinen streven we een brede ontwikkeling na, waarin nog steeds ruimte is voor alle interessegebieden en waarin ook de talen sterk vertegenwoordigd zijn.

Derde graad ASO en TSO

In opbouw, vanaf schooljaar 2020-2021 starten we met de derde graad.