Leerlingenparticipatie

Leren om met beide voeten in de maatschappij te staan, initiatief te nemen en je mening te geven, waar kan je dat beter oefenen dan in de mini-maatschappij die ‘school’ heet? De leerlingen zijn evenveel ‘de Studio*’ als het team, hun input, kritische blik en engagement zijn onontbeerlijk om onze school goed te laten draaien. 

De interne afspraken en regels worden samen met de leerlingen opgesteld en regelmatig afgetoetst. Tijdens het dagelijkse momentum bespreken we de gang van zaken of de aanpak van conflicten. Het momentum is ook een ideaal moment om samen te beslissen waar de volgende LOVe (Les Op Verplaatsing) plaatsvindt, welk project we steunen voor De Warmste Week of wat het thema van de schoolfuif wordt. 

De leerlingenraad (democratisch verkozen, uiteraard ;-) ) leidt de initiatieven van leerlingen in goede banen en staat in voor de organisatie van een gezond winkeltje, ijsjesverkoop, een schoolfuif, een kerstmarkt …

50534638_2258593807793993_2860976057731776512_o.jpg