Over afspraken en inspraak

Van ‘niet lopen door de gangen’ tot ‘respectvol omgaan met elkaar’ … Waar zo’n 150 mensen samen leven, leren en werken moeten er nu eenmaal afspraken gemaakt worden. Zowel leerlingen als teamleden brachten naar voor wat zij belangrijke en goede afspraken vonden. Samen werd dit gedistilleerd tot een handig overzicht, gedragen door alle stakeholders. Een afspraak op basis van inspraak is zoveel makkelijker om na te leven.

IMG_20190624_132739.jpg